Posts

Showing posts from May, 2017

ईतिहासमा सल्यान ( तस्बिरहरु )

Image
ईतिहासमा सल्यान ( तस्बिरहरु )२०२२/ २३ साल तिरको सल्यान यस्तो थियो ।
यि तस्बिरहरु जे क्रस नामका अमेरिकी नागरिकले सल्यान भम्रणमा आउँदा कैद गर्नु भएको हो ।